Hva er Na-Ku-Hel?

NaKuHel = Natur-Kultur-Helse.

NaKuHel-konseptet handler om å skape felles møteplasser og aktiviteter for helhetstenkning og kreativitet innenfor samspillet Natur-Kultur-Helse der offentlige etater, næringsliv, frivillige organisasjoner, ildsjeler og andre samarbeider for å nå felles mål.

Hovedmålet med NaKuHel er å fremme helse, miljø og livskvalitet for alle!

beiter

Reklamer