Merete Furubergs CV

CURRICULUM  VITAE (forkortet utgave)

Navn:                Ann Merete Furuberg

Adresse:            Furuberget, 2256 Grue Finnskog

Bedrift:              Furuberget Gard og Skog

Org. nr:              976 228 685

Tlf: 62 94 56 20     Mobil: 90 16 30 92     Fax: 62 94 56 20      E – mail: merete@smabrukarlaget.no

To barn (Ole født 1983 – Marianne født 1988)

Utdanning: Eksamen fra Statens Praktiske Skogskole i 1975. Eksamen fra Norges Landbrukshøgskole -hovedfag skogskjøtsel mai 1981 og hovedfag skogbrukets driftsteknikk desember 1981. Tilleggsutdanning i maskinlære og produktutvikling fra Norges Tekniske Høgskole i 1991 og 1992.

Dr. grad: Graden Doctor Scientiarium fra Norges Landbrukshøgskole i 1991.

Yrkeserfaring: Skoleåret 1975/76 lærervikar ved Sulitjelma skole. 1975 – 1981: Sesongarbeid – diverse skogsarbeid. Fra 21.05.81 til 04.02.00 ansatt i vitenskapelig assistent stilling og som forsker (fra 1986) ved Norsk institutt for skogforskning. Arbeidet har bestått av forskning og undervisning.

Nå er jeg tilknyttet Høgskolen i Hedmark for kortere oppdrag. I tillegg er jeg bonde (sau, frukt, bær, hytteutleie) og skogeier.

Priser: – Internasjonal forskerpris: ”Scientific Achievement Award” in recognition of  distinguished research in forestry.  – ”Eidsvold Værks Skogpris”: Jeg var blant de kvinnene som bygde opp organisasjonen ”Jenter i Skogbruket” og som fikk skogprisen for aktiviteten.

Internasjonal erfaring:  Sekretær i Nordiska Skogsarbetsstudiernas Råd 1982 – 1984. Project Group Leader for ”Forest Operations and Environmental Protection” innen International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) 1990 – 1995. Deputy Coordinator for Division 3 innen IUFRO 1995 – 2000. Medlem av IUFRO’s Extended Executive Board 1995 – 2000. Varamedlem til International Union of Local and  Regional Authorities 1995 – 1999. Medlem av Kommunalkongressen i Europarådet 1995 – 1999. Medlem av Standing Committee i Europarådet 1995 – 1999. Medlem av Chambre of Regions i Europarådet 1995 – 1999. Coordinator of Research Group ”Gender and Forestry” and Coordinator of  Working Party ”Forest Operations on Sensitive Sites” within IUFRO fra 2001. Erfaring som leder i flere internasjonale prosjekt. Oppnevnt av FAO i ei ”Team of Specialists”

innen skogbruk. Leder for og ansvarlig for å bygge opp GYNETTE-International (verdensomspennende organisasjon for underlivskreftrammede). Medlem av styret i IUFRO Task Force on Human Health and Forests fra 2007. Utsending til FNs Kvinnekommisjon februar 2008. Medlem av generalforsamlingen i La Via Campesina – Europa

Organisasjonserfaring: Fra lokalplanet: Diverse fra idrett, musikkorps, teater og ”Finnskogsatsing”: har vært styremedlem i Solør – Värmland Finnekulturforening, leder for museet ”Finnetunet”, medlem i styret for Finnskogdagene, medlem fra styret for Stiftelsen Finnskogen. Leder i Foreldrerådet ved Svullrya Barneskole 2000/2001. Leder i Foreldrerådet ved Grue Ungdomsskole fra 2001. Medlem av Grue Kommunes Finnskogutvalg fra 2007.   Fra jordbruk: Styremedlem i 1 år, og deretter organisatorisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) fra 1996-2001. Leder i valgkomiteen i NBS 2001-2004. I forhandlingsutvalget for jordbruksforhandlingene. Styremedlem i Studieforbundet ”Natur og Miljø” fra 2001-2005. Leder i Hedmark Bonde- og Småbrukerlag fra 2004. Medlem av NBS sin prinsipp-programkomité fra 2007. Sekretær i Grue Sau- og Geitavlslag fra 2005-2010. Politisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i 2009. Fra 2010: Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Fra skogbruk: Var med og stiftet (i 1986) og bygde opp organisasjonen ”Jenter i Skogbruket”, var sekretariatsleder det første året, senere sekretær (1987 – 1991) og leder i 1982. Landsmøteordfører fra 2003. Studieleder i Grue Skogeierlag fra 2001. Nestleder fra 2006. Leder fra 2008 Styremedlem i Skogselskapet i Hedmark fra 2005. Leder fra 2006. Styremedlem i Glommen Skog BA fra 2007.  Fra politisk virksomhet: Har vært studieleder og politisk nestleder i Hedmark Senterparti 1993-2001. Medlem av prinsipp – programkomiteen i Senterpartiets Hovedorganisasjon 1993-1995. Leder i Hedmark Nei til EU fra 2007-2009. Styremedlem i sentralstyret for Nei til EU i 1 år. Nestleder i Nei til EU fra 2008 . Fra Helsearbeid: Var med og stiftet og er leder på landsplan for Underlivskreftforeningen fra 2001. Styremedlem av Utdanningsfond i Den Norske Legeforening 1996-2003.

Styreleder i NaKuHel Norge (Natur-Kultur-Helse) 2008-2009.

Offentlig forvaltning: Grue Formannskap og Kommunestyre 1991 – 1995. Hedmark Fylkesting og

fylkesutvalg  fra 1995-2007. Hovedutvalg for Utdanning 1995 – 1999. Hovedutvalg for Helse og Sosial fra 1999-2001. Hovedutvalg for Næring og Kultur 2003-2005.

Nestleder i Kommunenes Sentralforbund 1996 – 2000. Nestleder i generalforsamlingen av Kommunal Landspensjonskasse 1996 – 2000. Medlem i Landsstyret i Kommunenes Sentralforbund fra 2000-2007.  Medlem av Rådet for landbruksteknisk forskning 1992 – 1995.

Leder av utredningsarbeidet ”Kvinner i landbruksforskningen” i daværende Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd. Medlem av programstyret for skogprogrammet «Skog –miljø, industri og samfunn” 1996 – 2000. Medlem av programstyret for Kompetanseutviklingsprogrammet i Landbruket (KIL) fra 2001. Grue Kommunestyre fra 2007. Styremedlem i Innovasjon Norge – Hedmark fra 2007. Fra 2010: Styremedlem i Omsetningsrådet. Fra 2010: Styremedlem i Matmerk. Fra 2010: Styremedlem i Fondet for forskningsavgift Fra 2010 Medlem av Regjeringens Kontaktutvalg for fagpolitisk samarbeid  Fra 2013 Medlem av SKOG22

Erfaring fra personalarbeid: Ledelse av prosjektansatte i de forskningsprosjekt der jeg har vært prosjektleder. Politisk lederskap som gruppeleder i Kommunestyre og Fylkesting, samt som opposisjonsleder i Hedmark Fylkeskommune. Nestleder i 4 år i Norges største arbeidsgiverorganisasjon (1996 – 2000), medlem av arbeidsgiverutvalget i Hedmark Fylkeskommune og Kommunenes Sentralforbund, samt medlem av forhandlingsutvalget i Kommunenes Sentralforbund 1996 – 2000.

Erfaring fra industri/bedriftsvirksomhet: Medlem i representantskapet i Eidsiva Energi 2003-2007. Styremedlem i Hedmark Fylkeskraft fra 2003-2007. Nestleder i styret for Sønsterud Skogplanteskole fra 2007. Fra 2010: Styremedlem i Norsk Landbrukssamvirke

Noen utvalgte publikasjoner: 

Gjedtjernet, A.M. Furuberg. 1981. Skogkultur. Forelesningsnotat. 48 pp.

Samset, I.& Gjedtjernet, A.M. Furuberg. 1982. Fruktbart nordisk samarbeid innenfor skogbrukets driftsteknikk. Norsk Skogbr. 28 (9): 30 – 31.

Gjedtjernet, A.M.F. 1983. Utviklingstendenser i øst – canadisk skogbruk. Norsk Skogbr. 29 (1): 20 – 23, 25.

Gjedtjernet, A.M.F. 1983. Mekanisering i gårdsskogene. Samvirke 78 (18): 698 – 700.

Gjedtjernet, A.M.F. 1984. Mekanisering i gårdsskogene. Utstyr for sluttavvirkning. Samvirke 79 (1): 16 –17.

Gjedtjernet, A.M.F. 1984. Tømmerlunning med landbrukstraktor. Samvirke 79 (6): 194 –195.

Gjedtjernet, A.M.F. 1984. Undersøkelser pågår. Blir fremtidens skogsmaskin mer skånsom mot trær og mark? Norsk Skogbr. 30 (8): 17 – 18, 27.

Gjedtjernet, A.M.F. 1984. Accordsystemet viser gode resultater. Hutigkoblede vinsjer på vei inn i gårdsskogbruket? Skogeieren 71(11): 37.

Gjedtjernet, A.M.F. 1984. Mekanisering i gårdsskogene. En vurdering av landbrukstraktoren med utstyr for skogsdrift. K.K. Heje Lommehåndbok for jordbrukere, skogbrukere, meierister og hagebrukere: pp 379-390.

Gjedtjernet, A.M.F. 1985. De fredede skogbestand ved Silvifuturum. Rapp.Nor.inst.skogforsk. 2/85: 161-174.

Gjedtjernet A.M.F. 1986. Største nytt siden forrige jubileum. Kvinner inn i Skogbrukerforeningen. Jubileumsskriftet Skogbrukerforeningen 75 år. Pp: 43 – 48.

Gjedtjernet A.M.F. 1987. Landbrukstraktoren i skogen. Årbok 1986. NISK, Ås: 33 – 39.

Gjedtjernet A.M.F. 1987. Følgende artikler er publisert i sluttrapporten for det internordiske prosjektet ”Bãttre lantbrukstraktor i skogen, Nordiska Skogsarbetsstudiernas Råd: 1. Hurtigkobling av skogbruksvinsjer. 2. Traktormontert lunnesaks. 3. Radialdekk i skogsdrift. 4. Igland tilhenger med hydraulisk drift. 5. MB-Trac i skogen. Rapporter och Uppsatser. Sveriges Lantbruksuniversitet.

Gjedtjernet A.M.F. 1987. Jenter i Skogbruket. Vi og Værket. (Mathiesen Eidsvold Værk) nr. 1: 7 – 11.

Gjedtjernet A.M.F. 1988. The effect of climate on metamorphosis of the snow cover. Medd. Nor. inst skogforsk. 41.31: 427 – 463.

Thomassen, T. & Gjedtjernet,  A.M.F. 1988. Praktisk skogsarbeid og graviditet. Norsk skogbr. 34 (10): 29 – 30.

Gjedtjernet, A.M.F. 1988. Idehefte for nytt tiltak innen skogbruksnæringen, Familieskogdag – holdningsskapende og faglig – for alle. JiS Medlemsblad 2 (2): 4.

Gjedtjernet, A.M.F. 1988. Kvinner og skogbruk. Innspill til Alstadheimutvalget – Landbrukspolitisk utredning.

NISK. 21pp.

Gjedtjernet, A.M.F. & Ski, I. 1989. Kvinner i landbruksforskningen. Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av NLVFs styre. Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd. 29 pp.

Gjedtjernet, A.M.F. 1989. For skogbruket, bygdene og fremtiden. Åpningsforedrag. Nordisk konferanse _ ”Yrkesaktiv skogeier.” Elverum 12 – 14 juni. Aktuelt fra NISK nr. 2. 1990.

Gjedtjernet, A.M.F. 1989. Tømmertransport med traktor i norsk skogterreng. Doctor Scientiarum theses 1989: 11. Norges Landbrukshøgskole. 263 pp.

Gjedtjernet, A.M.F. 1992. Environmentally friendly forest machine. Mechanical engineering design. Report. The Norwegian Institute of Technology. The University of Trondheim. 46 pp.

Gjetjernet, A.M.F. 1995. Forest Operations and Environmental Protection. In Water , Air and soil pollution. Kluwer academic publisher, The Netherlands. 7 pp.

Gjetjernet, A.M.F. 1995. Environmental aspects on forest operations. In Congress report, Volume 2, IUFRO XX World Congress, 6 – 12 August 1995 Tampere, finland: 447 – 457.

Gjedtjernet, A.M.F. 1998. Women and Forestry. Paper in report from Nordic – Baltic Workshop in Umeå.

Gjedtjernet, A.M.F., Strupstad, L.M., Follo, G., Hylen, G., Kinderås, K. (eds.) 2000. Women and Forestry. Proceedings from the international symposium in Lillehammer, Norway, Aug 12-15 1999.

Furuberg, A.M. 2003. Lærebok i skogbrukets driftsteknikk. GAN forlag, Oslo.

Furuberg, A.M & al. 2006. Gender and Forestry. Time for Action. FAO – report from Team of Specialists work.

 

 

 

 

 

Reklamer